Obwodnica Grzymiszewa coraz bliżej

Uzyskaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Grzymiszewa w ciągu DK72. Decyzja ta zatwierdza przebieg obwodnicy.  22 grudnia 2020 r. ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Grzymiszewa w ciągu DK72. Termin składania ofert został wyznaczony na 17 lutego br. Droga powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.   Miasto omija od południa 

Obwodnica o długości około 1,5 kilometra będzie przebiegać po stronie południowej miejscowości Grzymiszew i poprzez rondo włączy się do istniejącej drogi krajowej nr 72. GDDKiA 

  •    Obwodnica Grzymiszewa w ciągu DK72 - orientacja 

Bezpieczeństwo i komfort 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Grzymiszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego korzystającego z obecnego przebiegu drogi krajowej nr 72. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców tej miejscowości.  

Wzrośnie również bezpieczeństwo i komfort przejazdu pomiędzy Koninem a Turkiem, a w dalszej perspektywie także ruchu z kierunku Sieradza i Łodzi. DK72 to ważna droga dla układu komunikacyjnego wschodniej części woj. wielkopolskiego.  

  

  

Program budowy 100 obwodnic w województwie wielkopolskim   GDDKiA 

W ramach Programu w województwie wielkopolskim powstanie łącznie osiem obwodnic:   

  •         Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12,   
  •         Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15,   
  •         Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15,   
  •         Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24,   
  •         Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25,   
  •         Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32,   
  •         Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32,   
  •         Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72.                          

   

O Programie #100obwodnic  

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. W ramach realizacji inwestycji wybudowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.   

    

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.   

    

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.   

   

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter .