Poznaliśmy chętnych do zaprojektowania autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy państwa

Otworzyliśmy oferty w przetargu na zaprojektowanie około 32–kilometrowego odcinka autostrady A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa. Wpłynęło 9 ofert.Najniższą ofertę na kwotę 9 863 370,00 zł złożyła firma Mosty Gdańsk. Kosztorys inwestorski: 34 870 500,00 zł. GDDKiA 

 

Pozostałe oferty:

11 623 500,00 zł, IVIA

13 357 800,00 zł, konsorcjum firm: Multiconsult Polska (lider) i Value Engineering (partner)

13 975 875,00 zł, konsorcjum firm: TRAKT Sp. z o.o. Sp. k. (lider) i TRAKT Sp. z o.o. (partner)

14 317 200,00 zł, konsorcjum firm: Autostrada II (lider) i SWECO Polska (partner)

14 514 000,00 zł, Transprojekt Gdański

15 048 204,99 zł, Transprojekt Warszawa

23 862 000,00 zł, konsorcjum firm: MPRB (lider), Mosty Kraków (partner), MP Infra (partner)

35 571 600,00 zł, Mosty Katowice

Jak będą oceniane oferty?
Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

  • zespół projektowy - 30 proc.,
  • zespół środowiskowy - 10 proc.,
  • cena - 60 proc.

Najważniejsze terminy
Zakładamy, że umowa z projektantem, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w marcu 2021 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 30 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest na jesień 2023 r.

 

Zakres prac GDDKiA 

Zadaniem projektanta będzie wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy 32-kilometrowego fragmentu A2 na odcinku od węzła Biała Podlaska (km 624+830) do granicy państwa z Białorusią (km 657+703).

Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa.


A2 od węzła Lubelska do Białej Podlaskiej GDDKiA 

W sierpniu 2020 r. oddaliśmy do ruchu ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. zawarte zostały kontrakty na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami: Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Na środkowy odcinek od węzła Groszki do węzła Gręzów kontrakt podpisaliśmy z końcem stycznia 2021r. W toku są postępowania przetargowe dla czterech kolejnych odcinków pomiędzy węzłami Siedlce Zachód a Biała Podlaska, gdzie otworzyliśmy już oferty dla wszystkich zadań: Siedlce Zachód – rejon m. Malinowiec, 23 grudnia 2020 r., w. Łukowisko -  rejon m. Swory, 5 stycznia br., m. Swory do w. Biała Podlaska, 19 stycznia br. i od rejonu m. Malinowiec do w. Łukowisko, 22 stycznia br.

 

A2 Łódź - Warszawa zyska dodatkowy pas ruchu

W województwie łódzkim i mazowieckim trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Równocześnie Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Łodzi i Warszawie prowadzą postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych w tym zakresie.

Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu.

 

Dalszym etapem, po zapewnieniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Zakładamy, że budowa potrwa około dwóch lat i będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.