Trwają prace dokumentacyjne dla rozbudowy drogi krajowej nr 36 na pięciu jej odcinkach.

Realizowane prace dotyczą rozbudowy prawie 40 kilometrów drogi krajowej nr 36 w województwie dolnośląskim.Oprócz realizacji dużych inwestycji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dba również o utrzymanie tras już istniejących. Dla wielu zadań prowadzone są prac dokumentacyjne, które w głównej mierze mają prowadzić do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości jazdy na drogach.

Na etapie prac dokumentacyjnych jest kilka odcinków DK36:

1. odc. Lubin – Ścinawa o długości 13,1 km

2. odc. Ścinawa – Krzelów o długości 6,5 km

3. odc. Wąsosz – Załęcze o długości 7,8 km

4. odc. Prochowice – Gogołowice o długości 4,8 km

5. odc. Piskorzyna – Wąsosz odcinek o długości ponad 6 km.

 

W ramach każdego zdania planowana jest m.in. rozbudowa drogi krajowej, budowa chodników, zatok autobusowych czy zjazdów, przebudowa bądź budowa systemów odwodnienia, przebudowa istniejących obiektów inżynierskich, wykonanie oświetlenia.

 

Zakończenie prac dokumentacyjnych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizacje inwestycji planowane jest w latach 2021/2022. Następnie ogłaszane będą przetargi na wykonanie robót. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.