Znamy wykonawców zainteresowanych budową obwodnicą Żodynia w ciągu DK32

Sześć ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Żodynia w ciągu DK32. Najniższą cenę zaoferowała firma INFRAKOM Kościan (32 679 870,00 zł). Wszyscy wykonawcy zaoferowali m.in. skrócenie czasu realizacji o 3 miesiące. Teraz złożone oferty będą sprawdzane. Na realizację tego zadania przewidzieliśmy kwotę 33 024 953,27 zł. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i budowę obwodnicy. Termin realizacji to 33 miesiące, w tym 10 miesięcy na prace projektowe. Przedłużony okres gwarancji o 5 lat obejmuje ciągi pieszo-rowerowe, instalacje zasilające oraz konstrukcje wspornicze.

 

Jak będą oceniane oferty? 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny: cena (60 proc.), termin realizacji (10 proc.), przedłużony okres gwarancji (30 proc.).

Lista złożonych ofert

 

Obwodnica Żodynia 

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości około 3,3 km. Obwodnica Żodynia wyprowadzi z miejscowości ruch tranzytowy, koncentrujący się w ciągu DK32, stanowiącej połączenie pomiędzy drogami ekspresowymi S3 i S5.  GDDKiADzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu regionalnego i dalekobieżnego, w szczególności pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą.   

 

Program budowy 100 obwodnic w województwie wielkopolskim

W ramach Programu w województwie wielkopolskim powstanie łącznie osiem obwodnic:

  • Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12 (Trwa postępowanie przetargowe na projekt i budowę. Otwarcie ofert planowane jest na 16 lutego br.),
  • Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 (Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)),
  • Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15 (Przygotowujemy materiały przetargowe w zakresie aktualizacji Studium ekonomiczno-techniczno-środowiskowego (STEŚ)),
  • Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24 (Przygotowujemy materiały przetargowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania DŚU),
  • Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25 (Trwa ostatnia faza przygotowania STEŚ, w tym prace analityczne zmierzające do wytypowania najkorzystniejszego wariantu przebiegu obwodnicy),
  • Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32 (Trwa postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania DŚU),
  • Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32 (Trwa postępowanie przetargowe i wybór wykonawcy),
  • Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72 (Trwa postępowanie przetargowe na projekt i budowę. Otwarcie ofert planowane jest na 17 lutego br.).

 

O Programie 

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. 

 

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook  i Twitter .