Co się dzieje na S3 pomiędzy Kamienną Górą i Lubawką?

Mimo przerwy zimowej realizowana jest budowa drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Na odcinku od Kamiennej Góry do granicy państwa w Lubawce w pierwszych dniach stycznia pracowało 65 jednostek sprzętowych oraz 226 osób.W tym roku kontynuowana będzie budowa drogi ekspresowej S3. Na północ od A4 realizowany jest jeden odcinek, od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. Na południe od A4 trwają prace na dwóch zadaniach: III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra oraz IV od węzła Kamienna Góra do Lubawki (granica państwa). O postępie prac na zadaniu III pisaliśmy TUTAJ

 

S3 Kamienna Góra - Lubawka (granica państwa)

Umowa z wykonawcą została podpisana w październiku 2018 r. Droga ekspresowa S3 będzie drogą dwujezdniową, wyposażoną w dwa pasy ruchu i pas awaryjny. W ramach inwestycji o długości ok. 15,3 km wykonanych zostanie 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów). Ponadto zostaną wybudowane trzy węzły drogowe, dwa Punkty Kontroli Granicznej, drogi dojazdowe i wewnętrzne, a istniejąca sieć dróg zostanie odpowiednio przebudowana.

 

Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i przekazaniu placu budowy wykonawca natychmiast przystąpili do robót budowlanych. Nastąpiła mobilizacja pracowników i sprzętu. Przystąpiono do rozpoznania saperskiego, wycinki drzew i karczowania krzewów. Rozpoczęto odhumusowanie, budowę dróg technologicznych, przejazdów przez tory kolejowe, roboty ziemne wraz z wymianą gruntów, usuwanie kolizji i budowę obiektów tymczasowych przez rzeki.

 

 

Postęp prac

W ostatnich dniach wykonywane roboty drogowe dotyczyły wzmocnienia podłoża kolumnami FDC, wykopów i usuwania humusu. W zakresie robót mostowych wykonywane są roboty palowe (CFA, Jet Grouting), wzmacnianie podłoża gruntowego za pomocą kolumn DSM oraz posadowieniem fundamentów obiektów pod stanowiska do nasuwania obiektów (pale prefabrykowane). Roboty branżowe prowadzone na budowie dotyczyły prac elektroenergetycznych, które związane są z budową zasilania przy obiektach inżynierskich. Trwają przebudowy kolizji, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 

Wartość Kontraktu: 879 696 969,70 zł

Wykonawca - konsorcjum firm: Mosty Łódź (lider) oraz PBDI (partner)

Strona kontraktu TUTAJ

 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
GDDKiA