Znamy oferty wykonawców w przetargu na wykonanie opracowań projektowych dla obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15

Cztery oferty wpłynęły w przetargu na wykonanie opracowań projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15. Najniższą cenę zaoferowała Pracownia ELITON Elżbieta Zbytniewska – 161 130,00 zł. Wszyscy wykonawcy zaoferowali skrócenie czasu realizacji do 90 dni. Teraz złożone oferty będą sprawdzane. Na realizację tego zadania przewidzieliśmy kwotę 178 999,99 zł. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.  

 Zadanie polega na opracowaniu projektu przebiegu obwodnicy miejscowości Koźmin Wielkopolski w ciągu DK15 w stopniu szczegółowości pozwalającym na uzyskanie przez GDDKiA decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

  

Dotychczas została wykonana inwentaryzacja przyrodnicza oraz zakończono prace terenowe związane z wykonaniem badań geotechnicznych.  

  

Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego  

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości około 6 km.  Dzięki obwodnicy z Koźmina Wielkopolskiego zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, a także pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku droga krajowa nr 15 będzie istotnym połączeniem korytarzy dróg ekspresowych S5 i S11.    

    

Kolejnym etapem, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie ogłoszenie przetargu na realizację w formule Projektuj i Buduj.  

 

GDDKiA