Drogowcom zima niestraszna

Zima w ostatnich dniach przypomniała o sobie, a wraz z powiększającą się grubością warstwy białego puchu na drzewach i krzewach, na drogach krajowych można spotkać większą liczbę pojazdów zimowego utrzymania. Od początku roku, w zależności od warunków pogodowych, na drogach pracowało od ok. kilkudziesięciu do blisko 1100 pojazdów zimowego utrzymania. Efekt działań pracowników służby drogowej widać w postaci czarnej nawierzchni dróg krajowych.Najwięcej pracowników i sprzętu do zimowego utrzymania wyjechało na nasze drogi we wczesnych godzinach porannych w środę i czwartek, 13 i 14 stycznia. Pierwszego dnia było to ok. 1100 pojazdów, a drugiego ponad 900. To mniej niż połowa z 2500 pojazdów, w tym m.in. pługów, pługosolarek czy pługów wirnikowych, jakie w tym sezonie zimowym będą dbać o odśnieżanie dróg krajowych i walkę z oblodzeniem na ponad 20 000 km dróg (dróg krajowych i dodatkowych jezdni, np. dróg serwisowych).

 

GDDKiA Ludzie i sprzęt pracują przy zimowym utrzymaniu dróg w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Te prace realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi GDDKiA zawarła umowy na utrzymanie całej sieci. W obecnym sezonie zimowym do utrzymania dróg krajowych przewidujemy zużycie około 470 tys. ton soli drogowej, 2,3 tys. ton chlorku wapnia i 42 tys. ton materiałów uszorstniających.

 

GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym możemy podejmować również działania prewencyjne, takie jak posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu. Dla potrzeb operacyjnych na sieci dróg krajowych zainstalowano ok. 1 100 kamer oraz ok. 550 stacji meteorologicznych zapewniających podgląd na drogi krajowe, pomiar temperatury i wilgotności powietrza, temperatury nawierzchni, siły i kierunku wiatru. 

 

Po jakim czasie od ustania opadów śniegu droga znów będzie czarna?

Przypomnijmy, że utrzymanie dróg krajowych prowadzone jest w jednym z czterech standardów, przy czym najwyższym standardem objęte są drogi szybkiego ruchu, a drugim większość z pozostałych dróg zarządzanych przez GDDKiA.

 

  • w standardzie I - około 4,8 tys. km

Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.

 

  • w standardzie II - około 11,2 tys. km

Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz. 

  • w standardzie III - około 2,0 tys. km 

Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu >4%, na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu.

 

  • w standardzie V - około 2,6 tys. km 

 

Szczegóły dotyczące standardów zimowego utrzymania dróg krajowych (ZUD) opisane są w zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - tutaj. 

 

Plan zimowego utrzymania zakłada objęcie jednolitymi standardami zimowego utrzymania całych ciągów drogowych oraz utrzymanie tych standardów w czasie trwania całego sezonu zimowego. W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak w szczególności zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne, niweczących efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być utrudnione, a co za tym idzie mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów ZUD. 

 

Kierowco! Chcesz przejechać? Przepuść!

Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Sprzęty są szerokie, niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno, z prędkością ok. 40-50 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę - bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak Policja czy pogotowie ratunkowe niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.

 

Dlatego apelujemy o przepuszczanie takich pojazdów. Utrudnianie im pracy, np. poprzez nieprzepuszczanie na drodze czy jej zajeżdżanie, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg.

 

Kierowco, bądź gotowy na zimowe warunki!

W okresie niesprzyjających, zimowych warunków atmosferycznych kierowcy powinni wziąć pod uwagę pogarszające się warunki na drodze, które bezpośrednio wpływają na prowadzenie pojazdu. Coraz więcej mglistych dni, opady marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem, niższa temperatura i mniejsza przyczepność na drodze to wyraźny sygnał, aby zredukować prędkość.

W warunkach zimowych, nie tylko przy opadach śniegu, znacznie lepiej od opon letnich spiszą się opony zimowe. Szczególnie w rejonach górskich. Tam też warto mieć na wyposażeniu auta również łańcuchy na koła.

 

Ponadto zdrowy rozsądek

W zimowych warunkach droga hamowania znacząco się wydłuża. Pamiętajmy, że wartości prędkości wskazane na znakach to prędkość maksymalna, jaka obowiązuje na danym odcinku. Na drodze trzeba zachować jednak zdrowy rozsądek. Dostosujmy prędkość do panujących warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

 

Informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych

 

W GDDKiA działają Punkty Informacji Drogowej, które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je ich użytkownikom oraz mediom. Informacje umieszczane są także na stronie internetowej GDDKiA www.archiwum.gddkia.gov.pl w zakładce „Serwis dla kierowców”. Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są również pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111.