INFORMACJA


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu informuje, że od 1 stycznia 2021 r. 

ogłoszenia publikowane są na stronie BIP GDDKiA w zakładce

"zamówienia poniżej 130 tys. zł i wyłączone spod przepisów Pzp - Oddział Poznań"