Sukcesywna dostawa ciekłego gazu LPG (propanu przeznaczonego do celów opałowych) do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Rejon Wysoki Brzeg - unieważnienie ogłoszenia