W ciągu S3 Klucz - Myślibórz ustawiamy bariery blokujące migrację dzików

W związku z rozprzestrzeniającym się problemem choroby ASF (afrykański pomór świń), wykonując działania nakazane rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 12/2020 z dnia 10 listopada 2020 r., GDDKiA realizuje zadanie polegające na zamknięciu przejść dla zwierząt na drodze ekspresowej S3 od Szczecina w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Podjęte działania służą powstrzymaniu rozprzestrzeniania się tej choroby w województwie zachodniopomorskim. Przejścia dla zwierząt tymczasowo zamknięte 

 

Wzdłuż drogi ekspresowej S3 ustawiane są wygrodzenia z siatki uniemożliwiającej migrację dzików. Będzie to łącznie 2800 m. Ogrodzenia mają być gotowe do końca stycznia tego roku. Dodatkowo teren, na wyznaczonych odcinkach (o łącznej długości 2500 m), będzie sukcesywnie posypywany repelentami odstraszającymi dziki, od strony zachodniej S3. W celu zapewnienia możliwości migracji małych zwierząt zostanie wykonanych 25 kładek nad ustawioną siatką. Umowa zawarta z wykonawcą obejmuje również utrzymanie wykonanych barier odstraszających oraz ewentualną naprawę uszkodzonych elementów ogrodzeń lub kładek.