Wykonawca dokończenia przebudowy węzła drogowego Szczecin Kijewo wybrany

Wybraliśmy wykonawcę na dokończenie robót budowlanych na węźle Szczecin Kijewo.  

Spośród czterech ofert, jakie wpłynęły w postępowaniu przetargowym, najkorzystniejsza jest ta złożona przez firmę Budimex. Wszystkie oferty zawierały wydłużenie okresu gwarancji na wiadukt oraz skrócenie okresu wykonania umowy o dwa miesiące (do 13 miesięcy). Każda z nich mieściła się w przyjętych szacunkach określających wartość realizacji zamówienia.  

Dokończenie prac na węźle Kijewo wycenione zostało przez Budimex na 59,86 mln zł.   Co w ramach zamówienia? 

 

Zakres prowadzonych prac obejmie przede wszystkim wykonanie nowego wiaduktu nad jezdnią DK10 w stronę Stargardu, przebudowę jezdni autostrady A6 oraz pozostałych do wykonania łącznic i jezdni zbiorczo-rozprowadzających w ciągu autostrady A6.  

Na dokończenie tych robót nowy wykonawca będzie miał 13 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. 

Jeśli nie wpłyną odwołania na wybór najkorzystniejszej oferty oraz postępowanie przetargowe pozytywnie przejdzie kontrolę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych to podpisane umowy planowane jest na początku drugiego kwartału 2021 r.   

 

Etapy przebudowy  

 

Z pierwotnym wykonawcą przebudowy węzła musieliśmy odstąpić od umowy ze względu na wstrzymanie robót po wykonaniu około 20 proc. całości zadania. Dokończenie prac budowlanych zostało podzielone wówczas na trzy etapy. Prace na węźle zostały wznowione w czerwcu ubiegłego roku. 

 

Zasadnicze roboty dla etapu pierwszego oraz drugiego zostały już zakończone. Obejmowały dokończenie wiaduktu nad autostradą A6 dla jezdni DK10 w stronę Szczecina, przebudowę jezdni DK10 w stronę Szczecina wraz z łącznicami Stargard - Świnoujście i Świnoujście - Szczecin. W grudniu 2020 roku ruch został przeniesiony na nowy wiadukt i jezdnię DK10 w stronę Szczecina. 

 

Węzeł po nowemu  

 

Węzeł Szczecin Kijewo stanowi połączenie autostrady A6 z DK10. Jest to również główny węzeł łączący Szczecin z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Węzeł został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku, a następnie rozbudowany w latach 70-80.  

  

Po przebudowie węzeł będzie miał nowe, szersze wiadukty, pod którymi będzie miejsce nie tylko na dwie jezdnie autostrady, dzięki którym poprawi się płynność przejazdu przez węzeł, ale także na nowe jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. W rejonie węzła starą, betonową nawierzchnię autostrady zastąpi nowa nawierzchnia bitumiczna. Nowe łącznice będą miały łagodniejsze łuki oraz pasy włączeń i wyłączeń, których dotychczas brakowało. W efekcie powstanie większy węzeł drogowy, który zapewni zarówno znaczącą poprawę płynności, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Zakończenie prac na węźle Szczecin Kijewo planowane jest w roku 2022.