Ogłosiliśmy przetarg na rozbudowę DK45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł A4 Opole Południe.
Przedmiotowa inwestycja to kontynuacja dostosowania odcinka drogi krajowej nr 45 do nośności 11,5 t/oś. Odcinek objęty niniejszą rozbudową będzie liczył prawie 2 km. Jest to bardzo istotne miejsce w sieci dróg krajowych woj. opolskiego, ponieważ droga krajowa na tym odcinku stanowi bezpośredni dojazd i zjazd z autostrady A4 za pośrednictwem łącznicy węzła autostradowego Opole Południe.

Celem inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych drogi  krajowej nr 45 poprzez wzmocnienie konstrukcji części istniejącego odcinka drogi. Ponadto realizacja inwestycji  przewiduje rozbudowę dwóch skrzyżowań poprzez budowę rond na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku Rogowa Opolskiego oraz z łącznicą autostradową węzła Opole Południe, budowę oświetlenia drogi oraz doposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonany zostanie również parking drogowy z kilkudziesięcioma miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych. Na parkingu zlokalizowane zostanie miejsce do ważenia i kontroli samochodów ciężarowych.

 

Podpisanie umowy na wykonanie robót planowane jest w I połowie 2021 r., natomiast zakończenie inwestycji – w II połowie 2022 r.