Kolejny punkt ładowania pojazdów elektrycznych na MOP-ie w ciągu autostrady A4 na Opolszczyźnie
W poniedziałek 21 grudnia została udostępniona dla kierowców stacja ładowania samochodów elektrycznych na MOP-ie Jankowice Wielkie, w ciągu autostrady A4 w km 200+960 jezdnia północna (kierunek Wrocław). W ramach tego zadania zostały wybudowane dwa ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych, w tym jeden punkt ładowania o mocy co najmniej 22 kW (max 43kW) i jeden punkt ładowania o mocy co najmniej 50 kW (max 100kW). Zadanie zrealizowała firma GREENWAY.

Kolejne stacje ładowania

W czerwcu ubiegłego roku GDDKiA podpisała umowy na budowę 3 punków ładowania pojazdów elektrycznych na opolskim odcinku autostrady A4. We wrześniu ubiegłego roku zostały przekazane Dzierżawcom tereny na MOP-ach Wierzbnik w kierunku na Katowice, Jankowice Wlk. w kierunku na  Wrocław oraz Przysiecz w  kierunku na Katowice.

Stacja na MOPie Wierzbnik została udostępniona kierowcom we wrześniu b.r. 

Na początku przyszłego roku planowana jest budowa stacji ładowania na MOP-ie Przysiecz, również przez firmę GreenWay.

Wykonawca będzie podmiotem wdrażającym punkty ładowania, a kolejno będzie świadczył usługę ładowania.

 

GDDKiA docelowo będzie realizować zadania, aby stworzyć sieć punktów ładowania na wszystkich mapach przy drogach szybkiego ruchu, którymi zarządza.

 

Przypomnijmy, że w kwietniu zeszłego roku zostały oddane do użytku stacje ładowania pojazdów elektrycznych na MOPach Góra św. Anny i Wysoka. Stację zrealizowała spółka PKN ORLEN. 

Wcześniej w lutym 2019r. na węźle Brzeg powstała stacja ładowania pojazdów elektrycznych wybudowana przez firmę GREENWAY. Stacja znajduje się na przeciw Obwodu Utrzymania Autostrady, na parkingu przed stacją Orlen.