Ruszamy z przetargiem na dokumentację dla obwodnicy Prudnika w ciągu DK41
Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Prace przygotowawcze

Obwodnica Prudnika jest jedną z czterech inwestycji realizowanych na Opolszczyźnie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.    GDDKiA 

Głównym celem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Decyzja ta zatwierdzi korytarz nowego przebiegu projektowanej drogi.

Dokumentacja projektowa, która powstanie na etapie prac studialnych, jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

 

Zakres rzeczowy inwestycji  

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego, na terenie gmin Prudnik i Lubrza.

Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 41 o długości ok. 3,3 km, dostosowanego do prognozowanego ruchu, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

 

Ponadto planowana jest realizacja:

·        wiaduktu nad linią kolejową

·        dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,

·        pozostałej infrastruktury związanej z drogą,

·        kanału technologicznego,

·        oświetlenia,

·        urządzeń ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,

·        przebudowy dróg lokalnych oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.     

 

 

Cel inwestycji  

Inwestycja wpłynie na poprawę przepustowości oraz płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości Prudnik. Planowana obwodnica będzie omijać ścisłą zabudowę mieszkalną wschodniej części miasta (osiedle Jesionowe Wzgórze) i połączy wybudowaną obwodnicę Lubrzy z drogą krajową nr 41 w kierunku do Trzebiny przy polsko-czeskiej granicy.

Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych podniesie komfort jazdy dla ruchu tranzytowego i poprawi komunikację samochodową na osi północ – południe na obszarze województwa opolskiego.

 

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Wyeliminowanie z ruchu uciążliwych samochodów ciężarowych przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego miejscowości.

 

Program budowy 100 obwodnic w województwie opolskim 

W ramach rządowego Programu na Opolszczyźnie powstaną cztery obwodnice:  

·         Brzegu w ciągu DK39  

·         Sidziny w ciągu DK46       

·         Prudnika w ciągu DK41 

·         Lędzin w ciągu DK46   

 

W perspektywie do 2030 r. w ramach realizacji ww. Programu powstanie w Polsce 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy dostosowane do nośności 11,5 t/oś. Jednym z efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast i miejscowości, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.