S16 Borki Wielkie - Mrągowo: wniosek o decyzję ZRID złożony

Złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie - Mrągowo. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2021 roku.S16 - kolejny etap rozbudowy

Odcinek S16 Borki Wielkie - Mrągowo, w systemie „Projektuj i buduj”, realizuje firma PORR. Obecnie trwa etap projektowania, a GDDKiA rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie w II połowie 2021 roku. Inwestycja jest kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek będzie miał długość około 16 km, w tym około 13 km w ciągu S16 i około 3 km obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez dwa węzły drogowe - Sorkwity i Bagienice. Przewiduje się również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym trzech przejść dla dużych zwierząt, budowę zabezpieczeń akustycznych oraz wykonanie nasadzeń zieleni.

 

Kręgosłup komunikacyjny regionu

Szesnastka to główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur w układzie równoleżnikowym. Ma znaczenie międzynarodowe, krajowe i regionalne. Jest to główna regionalna droga ze wschodu na zachód, łącząca najważniejsze ośrodki regionalne (Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iława, Ostróda) z trasami układu południkowego. W przyszłości S16, wraz z układem dróg S5, S7, S10, S51 i S61 stworzy w północnej Polsce nowy korytarz transportowy na linii wschód - zachód.

 

Szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo

Budowa nowej drogi skróci czas przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy.  Realizacja zadania zakończy się pod koniec 2023 roku.

 

Kalendarium

6 maja 2015 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5 sierpnia 2016 r. - ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej

27 stycznia 2017 r. - podpisanie umowy na wykonanie koncepcji programowej

19 września 2018 r. - ogłoszenie przetargu na projekt i budowę

10 maja 2019 r.  - unieważnienie przetargu

21 sierpnia 2019 r. - ogłoszenie ponownego przetargu na projekt i budowę

31 stycznia 2020 r. - wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oddalający odwołanie w sprawie odrzucenia oferty jednego z oferentów

4 lutego 2020 r. - wybór wykonawcy zadania

21 maja 2020 r. - postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie oddalające skargę na wyrok KIO w sprawie odrzucenia oferty jednego z oferentów

28 maja 2020 r. - podpisanie umowy na projekt i budowę

23 grudnia 2020 r. - złożenie wniosku decyzję ZRID