Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK-45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim - zadanie 2 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK-11 na odcinku Sieraków – Ciasna w ramach PBDK - PLMN”