„Przegląd drzew i krzewów rosnących wzdłuż dróg krajowych w zarządzie GDDKiA Katowice w roku 2021 z podziałem na części”