Rozpoczynamy przygotowanie dokumentacji dla obwodnic Wielunia i Łowicza

Opracowaniem Studium korytarzowego i Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnic Wielunia i Łowicza zajmie się firma IVIA z Katowic. Obie obwodnice ujęte są w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.Wykonawca ma 66 miesięcy na realizację zamówienia, od chwili podpisania umowy, z czego 54 miesiące na opracowanie GDDKiA dokumentacji, a kolejne 12 miesięcy na przygotowanie ewentualnych odpowiedzi w przetargach na realizację ww. obwodnic, które zostaną ogłoszone w systemie „Projektuj i buduj”.

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wielunia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 45. Na początku 2017 roku oddano do ruchu obejście Wielunia w osi wschód-zachód, w ciągu drogi krajowej nr 74. Budowa drogi ekspresowej S8 pomiędzy Łodzią a Wrocławiem spowodowała jednak znaczący wzrost ruchu w osi północ-południe. Planowana inwestycja ma za zadanie zaradzić obecnej sytuacji i rosnącym potokom ruchu kierującym się z i do drogi ekspresowej S8. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, polepszenie warunków życia, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości ruchu w Wieluniu.GDDKiA 

 

Budowa obwodnicy Łowicza w ciągu DK14/70/92 ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, warunków środowiska, a także odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowość ulic miejskich w tym blisko 30-tysięcznym mieście. Inwestycja bezwzględnie poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinkach ww. dróg krajowych prowadzących z jednej strony do Warszawy, z drugiej strony włączających się do autostrad A2 i A1.

 

Planowane lata budowy dla obu inwestycji: 2027 - 2029

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookiTwitter.