Kolejny krok w kierunku budowy obwodnicy Sidziny w ciągu DK46
Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Prace przygotowawcze

Obwodnica Sidziny jest jedną z czterech inwestycji realizowanych na Opolszczyźnie w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Głównym celem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).  Decyzja ta zatwierdzi korytarz przebiegu projektowanej drogi. Dokumentacja projektowa, która powstanie na etapie prac studialnych, jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

 

Zakres rzeczowy inwestycji  

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego, na terenie gmin Skoroszyce, Łambinowice i Niemodlin.

Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 46 o długości ok. 8 km, dostosowanego do prognozowanego ruchu, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

 

Ponadto planowana jest realizacja:GDDKiA 

·        mostu przez rzekę Nysę Kłodzką (o nośności na klasę A obciążenia ruchomego),

·        ronda w miejscu połączenia z istniejącą drogą krajową nr 46

·        dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,

·        pozostałej infrastruktury związanej z drogą,

·        kanału technologicznego,

·        ciągów pieszo-rowerowych,

·        oświetlenia,

·        urządzeń ochrony środowiska,

·        przebudowy dróg lokalnych oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.     

 

 

Cel inwestycji  

Inwestycja wpłynie na poprawę przepustowości oraz płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowościach Sidzina i Malerzowice. Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, dostosowanego do prognozowanego ruchu, podniesie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz wpłynie pozytywnie na komfort jazdy kierowców. Jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo i przepustowość drogi krajowej nr 46 na kierunku od Opola przez Nysę i dalej w kierunku południowo-zachodnim województwa dolnośląskiego, do granicy z Czechami. Inwestycja będzie kolejną w nowym śladzie drogi DK46 obok nowo wybudowanej obwodnicy Nysy oraz będącej w trakcie budowy obwodnicy Niemodlina. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Wyeliminowanie z ruchu uciążliwych samochodów ciężarowych przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego miejscowości.

 

Program budowy 100 obwodnic w województwie opolskim 

W ramach rządowego Programu na Opolszczyźnie powstaną cztery obwodnice:  

  • Brzegu w ciągu DK39,
  • Sidziny w ciągu DK46,         
  • Prudnika w ciągu DK41,
  • Lędzin w ciągu DK46.

W perspektywie do 2030 r. w ramach realizacji Programu powstanie w Polsce 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy dostosowane do nośności 11,5 t/oś. Jednym z efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast i miejscowości, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. 

 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookiTwitter.