Otwarto trzy kolejne wiadukty nad budowaną autostradą A1

W ślad za uruchomieniem węzła Radomsko komunikującego budowaną autostradę A1 z drogą krajową 42, nastąpił kolejny istotny krok w poprawie lokalnych połączeń drogowych.Na odcinku Kamieńsk - Radomsko wykonawca przekazał do użytkowania trzy wiadukty na drogach lokalnych, pozwalające bezkolizyjnie przejechać nad placem budowy autostrady A1. Dotychczas okoliczni mieszkańcy musieli korzystać z uciążliwych objazdów.

 

Nowe wiadukty pojawiły się na drogach powiatowych: w Stobiecku - na bardzo ruchliwej trasie między Radomskiem i Woźnikami, między Dobryszycami i Blokiem Dobryszyckim, a także między Kamieńskiem i Pytowicami. Poprawiło to nie tylko komfort życia mieszańców, ale także znacznie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.