Zmiana organizacji ruchu w związku z budową obwodnicy Kępna
W związku z kolejnym etapem realizacji robót w ramach budowy etapu II obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr 11, dzisiaj nastąpi zmiana w tymczasowej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 482 w m. Mianowice (obręb budowanego węzła).

Ruch z drogi wojewódzkiej nr 482 zostanie przełożony na nowy ślad stanowiący element docelowego węzła. Wdrożona zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do czasu zakończenia prac na tym odcinku.

 

Serwis dla kierowców i Informacja drogowa 19111

Przypominamy, że informacje o aktualnej sytuacji na drogach krajowych, będących w zarządzie GDDKiA, dostępne są również na stronie www.archiwum.gddkia.gov.pl w zakładce „Serwis dla kierowców".