Ogłaszamy przetarg na budowę obwodnicy Chełma w ciągu S12

Do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wysłaliśmy ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12. To oznacza, że informacje dotyczące szczegółów przetargu pojawią się na stronie GDDKiA w najbliższych dniach. Aktualizacja: dokumenty zamówienia dostępne są na platformie zakupowej GDDKiA. 

Obwodnica Chełma będzie miała ok. 14 km i będzie przebiegać po nowym śladzie. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Wybudowane zostaną cztery węzły drogowe, wiadukty, dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej i przejścia dla zwierząt oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej.

 

GDDKiA W związku z zapewnieniem finansowania na całą drogę ekspresową S12 z Piask do Dorohuska, realizacja początkowego odcinka obwodnicy o długości ok. 3 km została włączona do odcinka wcześniejszego (Dorohucza - obw. Chełma). Pozwoli to uniknąć zbędnych robót i kosztów związanych z koniecznością tymczasowego skomunikowania obecnej DK12 z nową trasą.

Trasa ominie miasto od północnej strony. Jadąc od strony Piask, kierowcy wjadą na nią na węźle Chełm Zachód w miejscowości Janów. Drugi z węzłów (Chełm Północ) powstanie w miejscowości Horodyszcze, a dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm - Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, umożliwiającym zjazd na obecną DK12, w miejscowości Kolonia Antonin.

 

Zgodnie z procedurą, ogłoszenie przetargu nastąpi w najbliższych dniach. Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planowane jest w I połowie 2021 r. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2023 roku.

 

S12 w przygotowaniu

Na pozostałych trzech odcinkach S12, od Piask do Dorohuska, trwają prace projektowe, a rozpoczęcie budowy planowane jest w 2024 roku. Obecnie opracowywana jest koncepcja programowa dla odcinków:

  • Piaski - Dorohucza (ok. 13 km)
  • Dorohucza - obw. Chełma (ok. 25 km)
  • obw. Chełma - Dorohusk (ok. 23 km)