Obwodnica Siedlec

Obwodnica Siedlec Program Budowy 100 Obwodnic

 

Budowa obwodnicy Siedlec ciągu drogi krajowej nr 2

 

Oddział: Warszawa

Długość odcinka: 8km

Obecny etap: w przygotowaniu

Lata realizacji: 2025-20286 listopada 2020 r. – podpisanie umowy na opracowanie Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego

 

Przebieg drogi

Trasa o długości ok. 8 km planowana jest w nowym śladzie drogi krajowej nr 63 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym). 

Przewiduje się, że trasa zostanie zbudowana po północno-zachodniej stronie miasta Siedlce, na przedłużeniu istniejącej południowej obwodnicy Siedlec w ciągu DK2. Obwodnica będzie zaczynać się włączeniem w istniejący ciąg DK63 po północnej stronie miejscowości Chodów, a kończyć się będzie połączeniem z istniejącą DK2 w rejonie miejscowości Stare Iganie.

Docelowy przebieg trasy klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.

 

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Siedlec jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 2 i 63.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samych Siedlcach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie i dopełnienie efektu, który zapewnia realizacja autostrady A2. Poprzez budowę tej obwodnicy w ciągu DK63, wraz z oddaniem autostrady, zmieni się cały układ komunikacyjny miasta, gdzie ruch dalekobieżny i tranzytowy nie będzie wjeżdżał do miejscowości.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.