Możemy rozpocząć budowę obwodnicy Praszki
Wojewoda Opolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45. Uzyskana decyzja umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych w terenie. Zakończenie prac na obwodnicy o długości 12,8 km planowane jest w IV kwartale 2022 r.

Umowa na realizację tej inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” została podpisana 20 maja 2019 r. Wartość kontraktu to 171,5 mln zł.

 

Zakres inwestycji

Obwodnica rozpocznie się przed Gorzowem Śląskim, odchodząc od wspólnego przebiegu DK42 i DK45, omijając to miasto od strony zachodniej oraz Praszkę od strony wschodniej i zakończy się połączeniem z DK45 po północnej stronie miejscowości Kowale. Będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, dostosowana do nośności 11,5 t/oś.

 

Obiekty inżynierskie i ronda           GDDKiA 

Inwestycja przewiduje budowę dziesięciu obiektów inżynierskich, w tym obiekty mostowe nad rzeką Prosną i Wyderką, trzy wiadukty nad budowaną obwodnicą oraz pięć obiektów zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy.

 

W ramach inwestycji zaprojektowano także cztery skrzyżowania w formie ronda w ciągu obwodnicy. Powstaną one na jej początku i końcu oraz na przecięciu z obecnym przebiegiem dróg krajowych nr 42 i 45. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na wszystkich skrzyżowaniach, w obrębie wyspy środkowej został zaprojektowany pierścień o szerokości 1 m, stanowiący rezerwę dla przejazdu samochodów ciężarowych i autobusów.

 

Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

 

Korzyści wynikające z budowy obwodnicy

Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie ponadregionalnej drogi łączącej województwa wielkopolskie, opolskie i śląskie. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywności gospodarczej w sąsiedztwie drogi krajowej nr 45 oraz w województwie opolskim. Budowa obwodnicy Praszki i Gorzowa Śląskiego pozwoli na odciążenie z ruchu tranzytowego istniejących ciągów dróg krajowych nr 42 i nr 45 w centrum tych miast, dając jednocześnie alternatywę w doborze najdogodniejszej trasy przejazdu dla ruchu lokalnego.

 

 Kalendarium

7 marca 2017 r. - złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)

9 sierpnia 2018 r. - wydanie DŚU

16 października 2018 r.  - wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót w systemie "Projektuj i buduj"

28 marca 2019 r. - wybór najkorzystniejszej oferty (Mostostal Warszawa)

20 maja 2019 r. - podpisanie umowy na realizację obwodnicy Praszki w ciągu DK45

11 grudnia 2020 r. - wydanie decyzji ZRID dla obwodnicy Praszki