Obwodnica Strzelna

Stan prac przygotowawczych:

  • W listopadzie 2020 r. ogłoszono przetarg na STEŚ-R.
  • Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2024 r.

Cel realizacji inwestycji:

  • Podstawowym celem budowy obwodnicy Strzelna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście. W Strzelnie krzyżują się drogi krajowe nr 15, 25 a także 62. Drogi krajowe nr 15 i 25 prowadzą od strony północnej z Torunia i Bydgoszczy i dalej na południe do korytarzy drogi ekspresowej S5 oraz autostrady A2. Ponadto, od strony wschodniej ruch do Strzelna doprowadza droga krajowa nr 62, idąca od Włocławka i autostrady A1. Obwodnica ma na celu wyprowadzenie ruchu z kierunków najbardziej zatłoczonych.
  • Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Strzelnie oraz okolicy. Niedawno zakończono budowę obwodnicy Inowrocławia, ponadto niedaleko planowana jest budowa obwodnicy Kruszwicy. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.
  • Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.