Podpisaliśmy umowę na rozbudowę odcinka Smarchowice Wielkie – Namysłów w ciągu DK39.
Firma LARIX Sp. z o.o. z Lublińca będzie Wykonawcą rozbudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku Smarchowice Wielkie – Namysłów o długości 2,8 km.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Inwestycja zakłada podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji oraz podniesienie parametru nośności do 11,5 t/oś,

 

W ramach inwestycji przewidziano budowę 3 rond – na skrzyżowaniach: DK39 z DW454, DK39 z ul. Mariańska oraz DK39 z ul. Stawową, przebudowę istniejącego ronda na skrzyżowaniu DK39 z DW 451 oraz przebudowę 5 pozostałych skrzyżowań, w ramach których przewidziano m. in. korektę wlotów oraz budowę pasów lewoskrętu. Przewidziano także budowę miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych wraz z lokalizacją miejsca do ważenia pojazdów.

Przebudowa przedmiotowych skrzyżowań zlikwiduje zatory i usprawni ruch w mieście poprzez odseparowanie różnych kierunków ruchu. Przebudowa miejsc parkingowych w rejonie cmentarza, zmiana lokalizacji zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. Inwestycja przewiduje także wykonanie remontu wiaduktu nad torami PKP, budowę i przebudowę oświetlenia drogi oraz doposażenia w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przywrócone zostanie prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia w pasie drogowym poprzez jego odtworzenie poza terenem zabudowy oraz przebudowę w obszarze zabudowanym.

 

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 39 na trasie Brzeg - Kępno od Smarchowic Wielkich do centrum Namysłowa. Realizacja zadania wpłynie na poprawę komfortu jazdy kierowców poprzez wzrost płynności ruchu i poprawę przepustowości drogi oraz zredukuje istniejące zagrożenie bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

 

Rozpoczęcie prac zaplanowano na początku przyszłego roku, a ich zakończenie planowane jest na przełomie 2021 i 2022r.