Od dziś bezpieczniej na DK91 w Kłomnicach i Witkowicach

Sygnalizacje świetlne powstały na skrzyżowaniu DK91 z ul. Sądową i ul. Zdrowską w Kłomnicach oraz z ul. Główną w Witkowicach. Ich wykonanie było możliwe dzięki sfinansowaniu tej inwestycji ze środków ogólnej rezerwy budżetowej przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów.Wraz z sygnalizacjami wybudowano doświetlenie przejść dla pieszych, a w Witkowicach dobudowano również dojście do miejsc przekraczania drogi krajowej przez pieszych. Wcześniej 16 listopada br., w rejonie dwóch skrzyżowań zastąpiliśmy zamontowane na wysięgniku znaki D-6 „Przejście dla pieszych” z żółtym światłem pulsacyjnym na wzbudzane sygnalizacje świetlne. Przebudowa tych urządzeń bezpieczeństwa ruchu miała miejsce w Kłomnicach na skrzyżowaniu z ul. Księżą i ul. Bartkowicką w rejonie szkoły podstawowej oraz na skrzyżowaniu z ul. Ogrodową przy kościele. 

 

Wartość tych zadań to 1 231 230,00 zł.   

 

Wykonanie tych inwestycji niewątpliwie poprawiło bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ułatwią bezpieczny przejazd pojazdów oraz przekraczanie DK91 przez niechronionych uczestników ruchu. Przyczynią się do ograniczenia ryzyka wystąpienia wypadków drogowych, pozwalając na bezpieczną obsługę komunikacyjną tych skrzyżowań. 

 

Droga krajowa nr 91 na odcinku przebiegającym przez Kłomnice i Witkowice jest drogą jednojezdniową dwukierunkową, przebiegającą przez ściśle zabudowany teren. Na tych czterowlotowych skrzyżowaniach realizują się wszystkie relacje. Z uwagi na silne zapotrzebowanie włączenia się do ruchu pojazdów z wlotów bocznych oraz bezpieczne przekraczanie DK91 przez pieszych, w tym dzieci, konieczna jest sprawna i bezpieczna obsługa komunikacyjna przyległych zabudowań.

 

Inwestycje sfinansowane zostały ze środków ogólnej rezerwy budżetowej przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów (Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania Ministrowi Infrastruktury, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 91 w niektórych miejscowościach).