Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla budowy S11 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego i śląskiego
W piątek, 4 grudnia, odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), którego celem było rozpatrzenie dokumentacji projektowej (Koncepcji programowej) budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego i śląskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna).

Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego posiedzenie ZOPI przeprowadzono zdalnie w formie wideokonferencji. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele m.in. Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, GDDKiA oraz władz samorządowych i innych instytucji opiniujących rozwiązania projektowe inwestycji.

 

Po zaprezentowaniu przez projektanta proponowanych rozwiązań, wszyscy obecni przedstawili swoje stanowisko i uwagi. Efektem oceny dokumentacji w ramach ZOPI będzie przyjęcie optymalnych rozwiązań projektowych, technologicznych i materiałowych właściwych dla zapewnienia efektywnej budowy i eksploatacji inwestycji.

 

Przyszła droga ekspresowa S11 będzie ważnym korytarzem transportowym w skali kraju, łączącym północ Polski z południem, od Pomorza Zachodniego w Kołobrzegu do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Łączna długość tej trasy wyniesie blisko 570 km. Realizacja drogi ekspresowej S11 na całym jej przebiegu stała się faktem, ponieważ poszczególne odcinki S11 są w trakcie przygotowania, projektowania lub budowy, a z niektórych jej odcinków korzystają już kierowcy.

 

Celem inwestycji, której dotyczy dokumentacja projektowa będąca przedmiotem posiedzenia ZOPI, jest budowa drogi ekspresowej S11 przebiegającej na odcinku od końca obwodnicy Kępna w województwie wielkopolskim do granicy woj. opolskiego z woj. śląskim (z wyłączeniem obwodnicy Olesna). Dokumentacja przewiduje także m.in. budowę węzłów drogowych, budowę i przebudowę obiektów inżynierskich oraz infrastruktury związanej z drogą S11, a także przebudowę i rozbudowę dróg krzyżujących się z S11.

 

1 marca 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla tego zadania. Od października 2019 r. trwają prace projektowe dla etapu Koncepcji programowej. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie wydania DŚU. Końcowy efekt pracy projektantów nad STEŚ-R umożliwi rozpoczęcie kolejnego etapu w cyklu realizacji inwestycji, czyli ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji, po zapewnieniu finansowania na ten cel.