Zatwierdzony Program Inwestycji dla rozbudowy drogi krajowej nr 45
Minister Infrastruktury zatwierdził Programy Inwestycji dla rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe.

Przedmiotowa inwestycja to kontynuacja dostosowania drogi krajowej nr 45 do nośności 11,5 t/oś. Droga krajowa na tym odcinku za pośrednictwem łącznicy węzła autostradowego Opole Południe stanowi bezpośredni dojazd i zjazd z autostrady A4.

 

Celem inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych drogi  krajowej nr 45 poprzez wzmocnienie konstrukcji części istniejącego odcinka drogi. Ponadto, realizacja inwestycji  przewiduje rozbudowę dwóch skrzyżowań poprzez budowę rond na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku Rogowa Opolskiego oraz z łącznicą autostradową węzła Opole Południe, budowę oświetlenia drogi, budowę parkingu oraz doposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę komfortu jazdy kierowców poprzez wzrost płynności ruchu i poprawę przepustowości drogi oraz podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku.

 

Ogłoszenie przetargu na roboty zaplanowano do końca bieżącego roku, a realizacja tego zadania będzie sfinalizowana w 2022r.