Wyremontujemy kładkę dla pieszych nad DK81 w Mikołowie

Zgodnie z podpisaną 26 listopada br. umową remont kładki potrwa dziesięć miesięcy.Prace naprawcze przeprowadzi firma Ambet z Bytomia za kwotę 549 817,13 zł. Remontowany obiekt powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Całkowita długość kładki łącznie z konstrukcją schodów wynosi 77,6 m. Jest to obiekt dwuprzęsłowy, o długości każdego z przęseł po 12 m. Szerokość całkowita kładki wynosi 3,4 m. Obiekt posiada trzy podpory w postaci filarów w kształcie litery „V” zakończonych żelbetowymi oczepami. 

 

Zakres prac  

Remont polegał będzie na usunięciu zdegradowanego betonu i wypełnieniu ubytków zaprawami naprawczymi. Wymienione zostaną balustrady i oświetlenie obiektu. Przewidziano rozbiórkę biegów schodowych wraz z ich odtworzeniem. Na wyremontowanych płycie pomostowej i schodach wykonana zostanie nowa nawierzchnia.  

 

Ograniczenia w ruchu   

Ruch pieszych odbywał się będzie z wykorzystaniem przejścia dla pieszych zlokalizowanego na pobliskim skrzyżowaniu DK81 z ul. Kościuszki. Na czas trwania remontu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, w postaci m.in. wyłączenia pasów ruchów na każdej z jezdni oraz ograniczenia prędkości do 50 km/h.