Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78

To już trzecia umowa w woj. śląskim, na wykonanie dokumentacji w ramach Programu Budowy 100 obwodnic. Wcześniejsze umowy dotyczyły wykonania dokumentacji dla obwodnic Kroczyc i Pradeł. Te trzy dokumentacje obejmują swoim zakresem zaprojektowanie nowych przebiegów dróg o łącznej długości prawie 25 km. Realizację tych inwestycji zaplanowano w latach 2023-2025. Obwodnica Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78 

21 lipca 2020 r. poznaliśmy oferty w przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78. Z trzynastu złożonych ofert, najkorzystniejszą złożyła spółka Mosty Katowice o wartości 3 472 044 zł. Pisaliśmy o tym szerzej tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38509/13-firm-zainteresowanych-zaprojektowaniem-obwodnicy-Szczekocin-i-Goleniow-w-ciagu-DK78 

  

Termin realizacji. Dokumentacja i nadzór GDDKiA 

Wykonawca zrealizuje zadanie w terminie 110 miesięcy, na co składają się 24 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych. 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, natomiast 79 miesięcy będzie trwało pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). Długość obwodnicy wyniesie ok. 13,1 km. 

  

Ruch tranzytowy poza miastami 

Te trzy inwestycje są już częściowo przygotowane do realizacji i posiadają decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Ujęcie w rządowym Programie budowy 100 obwodnic umożliwiło przyspieszenie ich realizacji. Podstawowym celem budowy obwodnic Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. Realizowana obecnie obwodnica Poręby i Zawiercia oraz inne inwestycje na drodze krajowej nr 78, przyczynią się do odciążenia istniejącego układu komunikacyjnego na obszarze obejmującym północno-wschodnie tereny woj. śląskiego.  

 

Nowo budowane odcinki drogi, okrążając miejscowości, przejmą znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na dotychczasowej drodze krajowej nr 78 przeważać będzie ruch lokalny. Poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy przepustowość połączenia, z jednej strony z autostradą A1, z drugiej z drogą ekspresową S7 na wysokości Jędrzejowa. 

 

Program budowy 100 obwodnic w woj. śląskim 

Szczegóły dotyczące podpisania umów na wykonanie dokumentacji dla obwodnic Kroczyc i Pradeł znajdziesz w tym komunikacie. O realizacji wszystkich pięciu obwodnic w województwie śląskim dowiesz się więcej z tego artykułu. Informacje o Programie budowy 100 obwodnic dostępne są na stronie Ministerstw Infrastruktury pod tym skrótem.  

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.