Podpisaliśmy umowy na wykonanie kompleksowych dokumentacji dla dwóch obwodnic w województwie śląskim

Przedmiotem umów jest dokumentacja obejmująca ponad 11 kilometrów nowego przebiegu DK78. Kroczyce i  Pradła zyskają obwodnice. Realizację tych inwestycji zaplanowano w latach 2023-2025.  W przygotowaniu są kolejne umowy na zaprojektowanie obwodnic realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.Obwodnica Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78  

17 lipca 2020 r. poznaliśmy oferty w przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78. Z trzynastu złożonych ofert, najkorzystniejszą złożyła spółka Gramar z Lublińca o wartości 1 999 980 zł.   

 

GDDKiA   

Termin realizacji  

Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 109 miesięcy, na co składają się: 23 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a 79 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). Długość obwodnicy wyniesie ok. 9,2 km.  

  

Obwodnica Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78  

14 lipca 2020 r. poznaliśmy oferty w przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78. Z jedenastu złożonych ofert, najkorzystniejszą również złożyła spółka Gramar z Lublińca o wartości 1 180 554 zł.  

 

GDDKiA  

Termin realizacji     

Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 107 miesięcy, na co składa się: 21 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a 79 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy).  Długość obwodnicy wyniesie ok. 2,2 km.  

    

Cel  

Te inwestycje są już częściowo przygotowane do realizacji i posiadają decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Ujęcie w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 umożliwiło przyspieszenie ich realizacji. Podstawowym celem budowy obwodnic Kroczyc i Pradeł jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. Wraz z realizowaną obecnie obwodnicą Poręby i Zawiercia oraz innymi inwestycjami na drodze krajowej nr 78, przyczynią się do odciążenia istniejącego układu komunikacyjnego na obszarze obejmującym północno-wschodnie tereny woj. śląskiego. Nowo budowane odcinki drogi, okrążając miejscowości, przejmą znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na dotychczasowej drodze krajowej nr 78 przeważać będzie ruch lokalny. Poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy przepustowość połączenia, z jednej strony z autostradą A1, z drugiej z drogą ekspresową S7 na wysokości Jędrzejowa.   

    

O realizacji wszystkich pięciu obwodnic w województwie śląskim dowiesz się więcej z tego artykułu.  

Informacje o Programie budowy 100 obwodnic dostępne są na stronie Ministerstw Infrastruktury pod tym skrótem.  

  

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.