Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) dla rozbudowy drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa-Pakosławice
Dzisiaj z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego odbyło się Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) dla rozpatrzenia Dokumentacji Projektowej w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa-Pakosławice na odcinku ok 6,15 km.

Realizacja tej inwestycji ma na celu dostosowanie nośności dróg krajowych do 11,5 t/oś, poprawę warunków ruchu i dostosowanie przekroju drogi do prognozowanych natężeń ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Inwestycja przewiduje rozbudowę drogi krajowej klasy GP do przekroju 2x2 – droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Oznacza to poszerzenie szerokości docelowego pasa drogowego..

Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano m.in.:

  • budowę obiektów mostowych nad rzeką Cielnicą oraz Korzkiew,
  • rozbudowę czterech skrzyżowań, w tym budowę ronda na skrzyżowaniu DK46 z DW401 (tzw. "grzybek")   
  • budowę dodatkowych jezdni,
  • budowę/przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
  • budowę zatok autobusowych,
  • budowę ekranów akustycznych w miejscach prognozowanych przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu,
  • budowę kanału technologicznego,
  • budowę oświetlenia drogi w obrębie skrzyżowań,
  • przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą.

 

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana 28.03.2019 r. Dla przedmiotowej inwestycji w dniu 30.10.2020 r. została wydana Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU). W bieżącym roku planowane jest złożenie do Wojewody Opolskiego wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla tego zadania. Ogłoszenie przetargu na roboty planowane jest w  IV kwartale 2021 r.