Dostawa płynów do dezynfekcji - z podziałem na dwie części


GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania rynku 

 


 

GDDKiA 

 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

 

Formularz ofertowy - Część 1 

 

 

GDDKiA 

 

 

Formularz ofertowy - Część 2