Kolejny krok w kierunku powstania obwodnicy Brzegu
Złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39. Na podstawie przygotowanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, w tym analizy wielokryterialnej, rekomendowano we wniosku o DŚU wariant W1D.

Skuteczna formuła KOPI GDDKiA 

Złożenie wniosku było efektem posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad (KOPI), które odbyło się pod koniec października br. Na spotkaniu przedstawiono i przyjęto dokumentację projektową z etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla tego zadania. Projektant opracował i poddał szczegółowym analizom trzy warianty (z podwariantami) dla tras obwodnicy Brzegu w ciągu DK39.

 

Formuła posiedzenia KOPI dała możliwość wypowiedzenia się na temat przebiegów tych wariantów oraz wniesienia swoich uwag przez każdego z obecnych, w tym m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, GDDKiA oraz przedstawiciele władz samorządowych i innych instytucji opiniujących rozwiązania projektowe inwestycji.

 

Jaki jest cel?

Główne cele budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39:

  • wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obecnych odcinków dróg krajowych w centrum miasta Brzegu
  • stworzenie alternatywnej przeprawy przez Odrę
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu na kierunku DK39
  • poprawa komfortu przejazdu i skrócenie czasu podróży w ciągu DK 39

 

Zgodnie z planem

W roku 2021 będą kontynuowane prace projektowe etapu Koncepcji Programowej, tj. uszczegółowienia rozwiązań technicznych i technologicznych. Planowana data ogłoszenia przetargu na realizację dla tego zadania to II kwartał 2022 r., a planowany termin oddania inwestycji do użytku - IV kw. 2026 r.