Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowego trójpunktowego aparatu przeznaczonego do badań nośności i zagęszczenia nawierzchni podatnych i podłoża drogowego wg normy BN-64/8931-02 oraz normy PN-S-02205 wyposażonego w trzy cyfrowe czujniki przemieszczeń o zakresie nie mniejszym niż 0÷22 mm i dokładności odczytu 0,01 mm - 1 szt.