Obwodnica Kędzierzyna-Koźla z unijnym dofinansowaniem
Ponad 207 mln zł otrzyma GDDKiA ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40. Jest to 69 umowa na dofinansowanie z funduszy unijnych z 92 projektów, jakie są przewidziane dla GDDKiA w tej perspektywie.

GDDKiA

 

W kierunku autostrady A4

Nowy odcinek będzie przedłużeniem istniejącej dwujezdniowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w kierunku autostrady A4. Od ronda, jakie powstanie w ciągu DK40, trasa pobiegnie nowym śladem, omijając Sławięcice oraz Ujazd i włączając się z powrotem do DK40 tuż za granicą woj. opolskiego i śląskiego na terenie gminy Rudziniec.

 

Do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 426 będzie to jednojezdniowa droga z dodatkowym naprzemiennym pasem do wyprzedzania (2+1), a od tego skrzyżowania - czyli niemal połowy długości obwodnicy - o przekroju tradycyjnym w układzie z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach.

Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego i śląskiego, na terenie gmin Kędzierzyn-Koźle, Ujazd i Rudziniec.

 

Wartość umowy z wykonawcą wynosi 220 mln zł, a planowany termin zakończenia prac to IV kwartał 2022 r. Po wydaniu w czerwcu br. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tej inwestycji, w lipcu wykonawca przystąpił do prac w terenie. Aktualne zaawansowanie dla tego zadania wynosi około 20 proc. Prowadzone są roboty drogowe w zakresie wykonania wykopów, nasypów, podbudowy z kruszywa, podbudowy mineralno-bitumicznej, warstwy wiążącej oraz umocnieniem skarp i rowów. Na różnych etapach wykonywane są prace przy sześciu obiektach.

 

  • Całkowita wartość projektu: 272 424 300,00 zł
  • Wydatki kwalifikowane: 244 472 350,38 zł
  • w tym dofinansowanie unijne: 207 801 497,82 zł

 

Skutecznie rozliczamy fundusze unijne w ramach POIiŚ 2014-2020

Podpisaliśmy już 69 umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość całkowita inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi około 78,91 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 44,28 mld zł a wkład UE to blisko 37,63 mld zł, co stanowi ok. 87% alokacji przyznanej dla GDDKiA. Trwa wdrażanie oraz rozliczanie tych projektów. Więcej o rozliczaniu funduszy unijnych pisaliśmy tutaj .

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.