Skutecznie rozliczamy fundusze unijne w ramach POIiŚ 2014-2020 i podpisujemy kolejne umowy na dofinansowanie

Ponad 2,3 miliarda złotych unijnego dofinansowania otrzyma GDDKiA na budowę fragmentu autostrady A1, drogi ekspresowej S3 oraz trzech obwodnic Kępna, Niemodlina i Tomaszowa Lubelskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Najskuteczniej realizujemy i rozliczamy projekty, co potwierdza liczba podpisanych umów o dofinansowanie, złożonych wniosków o płatności, oraz kwota unijnej refundacji, jaka wpłynęła do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Przypomnijmy, że realizacja oraz rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się 31 grudnia 2023 rok.  • Nowe umowy na zadania w ciągu autostrady A1, drogi ekspresowej S3 i obwodnic w ciągu dróg S11, S17, DK46 podpisane. Kwota dofinansowania to łącznie ponad 2,3 mld zł. 

 • Na 92 projektów mamy już 63 umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 

 • Do końca roku planujemy złożyć trzy kolejne wnioski i podpisać dwie umowy 

GDDKiA

 

Dzisiaj kolejne inwestycje drogowe zyskują dofinansowanie ze środków europejskich. Wśród nich m.in. budowa autostrady A1 Tuszyn - Częstochowa - powiedział Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. 

Budowa nowoczesnych i bezpiecznych dróg to kosztowne przedsięwzięcie, dlatego dofinansowanie ze środków UE dla kolejnych inwestycji jest bardzo ważne. Jeszcze ważniejsze jest to jak beneficjent radzi sobie z ich wykorzystaniem. A GDDKiA posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ 2014-2020 kwota dofinansowania. Obecnie mamy dofinansowanie dla 92 projektów - podkreślił Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA. 

 

Zależy nam na tym, aby środki unijne dedykowane polskiej infrastrukturze drogowej były racjonalne wykorzystane. Jesteśmy w gotowości, aby podpisywać kolejne umowy i angażować jeszcze większe środki unijne w polską infrastrukturę. - dodał dyr. Żuchowski. 

 

Kolejne cztery umowy na dofinansowanie podpisane 

1. Budowa autostrady A1 na odcinku od końca obwodnicy Częstochowy do Tuszyna 

Przedsięwzięcie polega na budowie autostrady A1 na odcinku od końca obwodnicy Częstochowy do Tuszyna o długości ponad 80 km, która w całości zlokalizowana jest w sieci bazowej TEN-T w korytarzu Bałtyk - Adriatyk. Ponadto projekt obejmuje m.in.: 

• budowę pięciu węzłów drogowych w ciągu A1 (Mykanów, Radomsko, Kamieńsk, Piotrków Trybunalski Południe i Piotrków Trybunalski Zachód), trzech Miejsc Obsługi Podróżnych (Słostowice, Stobiecko Szlacheckie Zachód, Stobiecko Szlacheckie Wschód) oraz Obwodu Utrzymania Autostrady; 

 • budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych, obiektów inżynierskich, Systemu Zarządzania Ruchem w zakresie elementów ITS, systemu odprowadzania wód deszczowych, oświetlenia drogowego, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie zieleni drogowej. 

Całkowita wartość projektu: 3 543 423 113,41 zł 

Wydatki kwalifikowane: 1 997 831 605,05 zł 

w tym dofinansowanie unijne: 1 698 156 864,29 zł 

 

Termin realizacji całej autostrady A1 to 2022 rok. Trzy pasy w każdą stronę. Chcemy jednak, aby do końca tego roku kierowcy mogli skorzystać już z jednej nowej jezdni. Na zasadach tymczasowej organizacji ruchu wykorzystamy trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny i udostępnimy kierowcom po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. 

 

Więcej o realizacji A1:  

2. Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Miękowo - Brzozowo 

Przedsięwzięcie polega na budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku Miękowo - Brzozowo o długości 22,14 km, zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T. Ponadto projekt obejmuje m.in.: 

 • budowę trzech węzłów drogowych (Brzozowo, Przybiernów, Babigoszcz) oraz dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (Przybiernów Zachód i Przybiernów Wschód), 

 • budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych, obiektów inżynierskich, urządzeń ochrony środowiska, systemu odprowadzania wód deszczowych, oświetlenia drogowego, elementów Systemu Zarzadzania Ruchem, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie zieleni drogowej. 

Całkowita wartość projektu: 436 358 875,47 zł 

Wydatki kwalifikowane: 225 542 800,01 zł 

w tym dofinansowanie unijne: 191 711 380,01 zł 

 

Koniec robót przewidziany jest w 2021 roku. 

Więcej o realizacji S3: http://s3.brzozowo-miekowo.pl/

 

3. Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi S11 

Przedsięwzięcie polega na budowie obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 o długości ok. 8,14 km, która w całości zlokalizowana jest w sieci kompleksowej TEN-T. Ponadto projekt obejmuje m.in.: 

 • budowę dwóch węzłów drogowych w ciągu S11 (Kępno - Wschód i Baranów), 

 • budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych, obiektów inżynierskich, systemu odprowadzania wód deszczowych, oświetlenia drogowego, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekranów akustycznych, wykonanie zieleni drogowej. 

Całkowita wartość projektu: 183 101 000,00 zł 

Wydatki kwalifikowane: 114 484 537,95 zł 

w tym dofinansowanie unijne: 97 311 857,25 zł 

 

Koniec robót przewidziany jest w 2021 roku. 

Więcej o realizacji obwodnicy Kępna: http://obwodnicakepna2.pl/

 

4. Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17 

Projekt ma na celu budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17 o długości 9,58 km, zlokalizowanej w sieci kompleksowej TEN-T. Przedmiotowa obwodnica biegnie nowym śladem po wschodniej stronie Tomaszowa Lubelskiego. Ponadto projekt obejmuje m.in.: 

 • budowę dwóch węzłów drogowych (Tomaszów Lubelski Północ i Tomaszów Lubelski Południe), 

 • budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych, obiektów inżynierskich, urządzeń ochrony środowiska, systemu odprowadzania wód deszczowych, oświetlenia drogowego, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie zieleni drogowej. 

Całkowita wartość projektu: 281 749 000,00 zł 

Wydatki kwalifikowane: 139 745 492,46 zł 

w tym dofinansowanie unijne: 118 783 668,59 zł 

 

Koniec robót przewidziany jest w 2021 roku. 

Więcej o realizacji obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego: https://s17obwodnicatomaszowa.pl/

 

5. Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46 

Przedsięwzięcie polega na budowie obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 o parametrach drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 11,49 km. Przedmiotowa inwestycja biegnie nowym śladem po południowo-wschodniej stronie Niemodlina. Ponadto projekt obejmuje m.in.: 

 • budowę dwóch węzłów drogowych (Niemodlin i Sosnówka) oraz ronda turbinowego Brzęczkowice, łącznika od węzła Sosnówka do ronda na DK46 o długości 0,725 km, dwóch parkingów, 

 • budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych, obiektów inżynierskich, urządzeń ochrony środowiska, systemu odprowadzania wód deszczowych, oświetlenia drogowego, elementów Systemu Zarzadzania Ruchem, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie zieleni drogowej i inne. 

Całkowita wartość projektu: 299 000 000,00 zł 

Wydatki kwalifikowane: 284 202 157,79 zł 

w tym dofinansowanie unijne: 241 571 834,11 zł 

 

Koniec robót przewidziany jest w 2021 roku. 

Więcej o realizacji obwodnicy Niemodlina: http://obwodnicaniemodlina.pl/

 

W sumie mamy dofinansowanie dla 92 projektów 

Zgodnie z obowiązującym tzw. wykazem projektów zidentyfikowanych przewidywane jest przyznanie dofinansowania dla 92 projektów unijnych przygotowywanych i wdrażanych przez GDDKiA, w kwocie ponad 43,8 mld zł. Co ważne, pełen potencjał finansowy tych 92 projektów wynosi około 45 mld zł. Oznacza to, że GDDKiA posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ 2014-2020 kwota dofinansowania. 

 

Podpisaliśmy już 63 umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 . Trwa wdrażanie oraz rozliczanie tych projektów. Łączna wartość całkowita inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi około 74,01 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 41,25 mld zł oraz wkład UE to blisko 35,04 mld zł. Dla podpisanych umów wykorzystaliśmy już ok. 80 proc. przyznanych środków. 

 

Do końca bieżącego roku planujemy złożyć do oceny kolejne wnioski o dofinansowanie dla trzech projektów unijnych oraz planujemy, że podpisane zostaną jeszcze dwie umowy o dofinansowanie dla następujących projektów: 

 • Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla w ciągu DK40, 

 • Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza. 

Szacujemy, że do końca br. poziom wykorzystania środków UE wyniesie około 89 proc. 

 

Do KFD trafiają kolejne refundacje z UE 

O skuteczności wykorzystania środków UE przez GDDKiA świadczą też konkretne liczby. Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 złożyliśmy 762 wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości około 35,8 mld zł. 

Kwota wydatków już certyfikowanych (wkład UE) wynosi około 28,7 mld zł. Oznacza to, że rozliczyliśmy już finansowo ponad 66 proc. przyznanych środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Przypomnijmy, że realizacja oraz rozliczanie finansowe projektów UE z obecnej perspektywy zakończy się 31 grudnia 2023 rok. 

 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.