Wideokonferencja dot. budowy obwodnicy Kępna w ciągu S11
Dzisiaj dziennikarze mogli zobaczyć postęp prac w ramach realizacji prawie 7-kilometrowego odcinka obwodnicy Kępna, stanowiącego II etap obwodnicy tego miasta w ciągu drogi ekspresowej S11. W związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.

Przebieg i zakres prac

Budowany odcinek stanowi fragment obwodnicy m. Kępno od węzła Kępno - Krążkowy (wybudowanego wcześniej w ramach budowy drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy) do istniejącej drogi krajowej nr 11 w rejonie m. Baranów. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie kępińskim, na terenie gmin Kępno i Baranów.

 

W ramach zadania powstaną obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej (cztery wiadukty i dwa mosty w ciągu S11 oraz jedno przejście dla zwierząt pod drogą S11) oraz w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową (dwa wiadukty nad drogą ekspresową S11).  Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Kępno Wschód (połączenie z drogą wojewódzką nr 482) oraz Baranów (połączenie z istniejącą DK11).

 

Na obwodnicy powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

 

Zaawansowanie prac

Z robót zasadniczych branży drogowej pozostało wykonanie prac dla korpusu drogi w związku z zamiarem przełożenia na nowy ślad obecnej drogi wojewódzkiej nr 482. Jest to obszar budowanego węzła Kępno - Wschód. 

 

Prowadzone są również prace brukarskie w zakresie układania krawężników, nawierzchni chodnikowych z kostki betonowej, nawierzchni na rondach z kostki granitowej. W październiku br. wykonawca wykonał odcinek próbny w zakresie układania warstwy ścieralnej w ciągu S11, tj. ostatniej warstwy z pakietu warstw bitumicznych konstrukcji drogi. Rozpoczęto także roboty fundamentowe przy budowie ekranów akustycznych.

 

Na wszystkich realizowanych obiektach mostowych zakończono budowę podpór oraz konstrukcje nośne pomostu (tzw. ustroje nośne). Obecnie trwają prace wykończeniowe, takie jak wykonanie zabudowy chodnikowej, montaż drogowych barier ochronnych, wykonanie nawierzchni na obiektach mostowych.

Stan ogólnego zaawansowania prac dla tej inwestycji wynosi około 80 proc.

Termin zakończenia prac przewidziany kontraktem to III kw. 2021 r., natomiast całkowity koszt realizacji robót to 139,9 mln zł.