Obwodnica Kluczborka pod zarządem GDDKiA
Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie, na mocy którego Obwodnica Kluczborka zostanie zaliczona do kategorii dróg krajowych.

Z dniem 1 stycznia 2021r. odcinek drogi gminnej – Miejska Obwodnica Kluczborka od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w gminie Kluczbork (miejscowość Ligota Dolna) do ul. Byczyńskiej w mieście Kluczbork (w ciągu drogi krajowej nr 42) zostanie zaliczona do kategorii dróg krajowych.

 

Rozporządzenie pozbawia kategorii dróg krajowych odcinki dróg:

 

  • drogi krajowej nr 42 – odcinek drogi (od skrzyżowania z Miejską Obwodnicą Kluczborka w miejscowości Ligota Dolna do granicy miasta Kluczbork) w gminie Kluczbork, ul. Wołczyńska (od granicy miasta Kluczbork do ul. Byczyńskiej), ul. Byczyńska (od ul. Wołczyńskiej do skrzyżowania z Miejską Obwodnicą Kluczborka) w mieście Kluczbork.

 

  • drogi krajowej nr 45 – odcinek drogi (od skrzyżowania z Miejską Obwodnicą Kluczborka w miejscowości Kuniów do granicy miasta Kluczbork) w gminie Kluczbork, ul. Opolska (od granicy miasta Kluczbork do ul. M. Skłodowskiej-Curie), ul. M. Skłodowskiej-Curie (od ul. Opolskiej do pl. Niepodległości), pl. Niepodległości (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Katowickiej), ul. Katowicka (od pl. Niepodległości do granicy miasta Kluczbork) w mieście Kluczbork oraz odcinek drogi (od granicy miasta Kluczbork do skrzyżowania z drogą nr 11) w gminie Kluczbork.

Kluczbork – przebieg dróg krajowych od 1.01.2021r. :