Drogi krajowe na Opolszczyźnie przygotowane do zimy
Od połowy października każdego roku, GDDKiA jest przygotowana do okresu zimowego. Na obwodach utrzymania stoi w gotowości sprzęt do odśnieżania a magazyny są zapełnione solą drogową. Monitorujemy drogi 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu.

Sezon 2020/2021 na Opolszczyźnie

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad administruje siecią dróg krajowych o łącznej długości 874,752 km oraz 280 obiektami mostowymi na terenie województwa opolskiego. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych (ZUD) w obrębie woj. opolskiego prowadzić będą Rejony w Brzegu, w Kluczborku, w Kędzierzynie–Koźlu, w Nysie i w Opolu.

W sezonie 2020/2021 drogi krajowe w woj. opolskim będą utrzymywane w I, II i III standardzie:

 

·         I – około 190 km (tj. 21% sieci)

·         II – około 582 km (tj. 67% sieci)

·         III – około 101 km (tj. 12% sieci)

 

O zaliczeniu dróg do poszczególnych standardów zadecydowała funkcja dróg w układzie komunikacyjnym oraz natężenie ruchu drogowego.

Zawarte umowy zapewniają użycie sprzętu w ilości 128 pojazdów, w tym 55 pługo-solarek oraz 73 sztuki innego sprzętu do odśnieżania. Planowane zużycie soli drogowej wynosi około 18 tys. ton, a piasku 460 ton.

Odcinki dróg najbardziej narażone na zawiewanie śniegiem – przed sezonem zimowym zostaną zabezpieczone zasłonami przeciwśnieżnymi – są to zasłony z siatki z tworzyw sztucznych lub płotki drewniane.

 

Informacje o warunkach ruchu po drogach krajowych 

 

W GDDKiA funkcjonują Punkty Informacji Drogowej (PID), które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je użytkownikom dróg oraz środkom masowego przekazu. Informacje umieszczane są także na stronie internetowej GDDKiA www.archiwum.gddkia.gov.pl, w zakładce „Serwis dla kierowców”. Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są również pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111.

 

GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym może podejmować również działania prewencyjne, takie jak np. posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu na określonych odcinkach dróg.

Do bieżącej oceny sytuacji na drogach, w tym stanu nawierzchni jezdni, jest używany system monitoringu w postaci kamer zlokalizowanych w pasie drogowym dróg krajowych w ilości 63 szt.

 

 

Kierowco przepuść pługi

 

Zadaniem operatorów obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Urządzenia te są szerokie – niektóre zajmują cały pas drogi, oraz poruszają się wolno, z prędkością ok. 40 km/h. Efektem ich pracy są drogi odśnieżone, bezpieczne i gwarantujące płynny ruch – dlatego warto je przepuścić. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak Policja czy służba zdrowia – niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.

 

Utrudnianie im pracy poprzez np. nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno operatorów, jak i innych użytkowników dróg. Znane są również zdarzenia, których zarówno sprawcami jak i ofiarami byli kierowcy chcący przejechać między płużącym pojazdami. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz ułatwienie pracy sprzętu do odśnieżania dróg.