Internetowe konsultacje w związku z planowaną rozbudową w ciągu DK45 na odcinku Zawada - Jełowa
Rozpoczęły się internetowe konsultacje dla mieszkańców gmin Turawa i Łubniany.

Ze względu na okres związany z COVID-19, GDDKiA nie przewiduje spotkań bezpośrednich z mieszkańcami i zainteresowanymi, w zamian proponując możliwość wyrażenia opinii i złożenia wniosków przez internet.

Konsultacje będą polegały na możliwości zapoznania się zainteresowanych z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi dla rozbudowy drogi (rysunkami w wersji pdf) i przesyłaniu drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną wniosków – propozycji do przeanalizowania i ewentualnego uwzględnienia (w uzasadnionych przypadkach) przez projektanta w ramach planowanej rozbudowy.

 

Celem konsultacji jest:

  • poinformowanie lokalnej społeczności o planowanym przedsięwzięciu, zobrazowanie przebiegu inwestycji przez Inwestora,
  • prezentacja szczegółów w zakresie proponowanych rozwiązań projektowych, w tym dostępności terenów sąsiadujących do drogi krajowej,
  • stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do proponowanych rozwiązań projektowych,
  • umożliwienie Projektantowi i Inwestorowi wyboru optymalnego rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 45 na odcinku Zawada – Jełowa o długości ok. 9 km.

 

Istotnym elementem tej inwestycji będzie wzmocnienie/wymiana istniejącej konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś, likwidacja miejsc niebezpiecznych poprzez rozbudowę skrzyżowań i zmianę układu komunikacyjnego w obrębie drogi krajowej, a także budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz dodatkowych jezdni w celu ograniczenia ilości zjazdów bezpośrednich z DK45.

 

Plan orientacyjny, plany sytuacyjne oraz formularze opinii można pobrać w wersji PDF ze strony internetowej: smp.poznan.pl/dk45

 

Wnioski dotyczące wyżej opisanej inwestycji można składać w dniach od 23.10.2020r. do 06.11.2020r w poniższy sposób, tj.:

 

  • w formie elektronicznej – za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej: smp.poznan.pl/dk45/
  • na adres e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl
  • w formie tradycyjnej – należy pobrać formularz, wydrukować, wypełnić i wysłać na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

 

W przypadku pytań i wątpliwości wyjaśnień udzielają Projektanci pod nr telefonu: 881-257-391.