Kolejny etap prac przy przebudowie mostu w m. Zawada
Wykonawca zakończył budowę mostu tymczasowego nad rzeką Jemielnicą w ciągu DK45. W tym tygodniu zrealizowano próbne obciążenie tego mostu i w poniedziałek 19.10 br. użytkownikom drogi zostanie udostępniona tymczasowa droga objazdowa a istniejący most będzie przeznaczony do rozbórki.

Przypomnijmy, inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w m. Zawada o długości około 27,2 m.

 

Zakres robót budowlanych:

- budowa drogi objazdowej,

- wykonanie mostu tymczasowego,

- rozbiórka ustroju nośnego obiektu istniejącego,

- rozbiórka podpór mostu istniejącego,

- wykonanie fundamentów i żelbetowych przyczółków obiektu docelowego,

- wykonanie ustroju nośnego z prefabrykowanych belek sprężonych,

- wykonanie pomostu żelbetowego,

- wykonanie izolacji termozgrzewalnej na pomoście,

- wykonanie kap chodnikowych,

- wykonanie nawierzchni jezdni i chodników,

- montaż elementów wyposażenia obiektu docelowego,

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- budowa dojazdów do obiektu,

 

Całkowite zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec września 2021.