Zmiany w organizacji ruchu na obwodnicy Olsztyna

W związku z pracami poprawkowymi w najbliższych dniach na obwodnicy Olsztyna oraz drodze krajowej nr 53 (obwodnica msc. Szczęsne) zostanie zmieniona organizacja ruchu. Prace poprawkowe rozpoczną się jutro (23 września br.) i powinny zakończyć się w niedzielę (27 września br.).Zmiany w organizacji ruchu na potrzeby prac poprawkowych przedstawiają się następująco:

  1. Na węźle Pieczewo zostanie częściowo wyłączony z ruchu pas włączenia w kierunku Barczewa (rys. Pieczewo_wł). W kolejnym etapie ruch zostanie przełożony z prawej jezdni (kierunek Barczewo) na jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą (równoległą do jezdni głównej) (rys. Pieczewo_jzr). 
  2. DK53 na odcinku Klewki (rondo) – węzeł Pieczewo zostanie zamknięta. Objazd od obwodnicy miasta oraz Olsztyna do Szczytna oraz od ronda w Klewkach do Olsztyna i obwodnicy miasta zostanie poprowadzony starą DK53 (rys. DK53).
  3. Na obwodnicy Olsztyna pomiędzy węzłami Olsztyn Jaroty i Olsztyn Południe zostanie wyłączona z ruchu lewa jezdnia (kierunek Ostróda) na odcinku ok. 4 km. Ruch zostanie przełożony na prawą jezdnię (kierunek Barczewo) przewiązkami przez istniejące przejazdy awaryjne. Ruch na tej jezdni będzie odbywał się dwukierunkowo (rys. Bartąg).

Plany orientacyjne schematów organizacji ruchu: Pieczewo_wł, Pieczewo_jzr, DK53, Bartąg.

 

Zakres prac obejmie frezowanie warstwy ścieralnej, wykonanie warstwy wyrównawczej, ułożenie warstwy ścieralnej oraz odtworzenie oznakowania poziomego. Konieczność przeprowadzenia tych robót wynikła podczas odbioru inwestycji, kiedy to stwierdziliśmy nierówności nawierzchni w trzech miejscach: na węźle Pieczewo (jezdnia w kierunku Barczewa), na wiadukcie kolejowym w sąsiedztwie Bartąga (jezdnia w kierunku Ostródy) oraz na fragmencie drogi krajowej nr 53 (obwodnica msc. Szczęsne). Ponieważ stwierdzone nierówności nie stwarzały zagrożenia dla  bezpieczeństwa ruchu, dokonaliśmy odbioru robót pod warunkiem naprawy przez wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Zakończenie prac poprawkowych planowane jest na koniec bieżącego tygodnia (27 września br.) o ile w robotach bitumicznych nie przeszkodzą warunki atmosferyczne. Kierowców przepraszamy za utrudnienia i prosimy o stosowanie się do obowiązującego podczas robót oznakowania.