DK 79 Obwodnica Osieka


Długość odcinka - ok. 3,2 km

Etap realizacji - w trakcie  prac przygotowawczych

Inwestycja realizowana w ramach Programu Budowy 100 obwodnic

 

Informacja o inwestycji

 

Obwodnica Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79 Warszawa - Sandomierz - Kraków planowana jest po południowej stronie miasta, jako jednojezdniowa droga klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o długości ponad 3 km. Celem budowy obwodnicy Osieka jest wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się tam w ciągu drogi krajowej nr 79. Osiek przez lata stanowił tzw. wąskie gardło na tej trasie - ostre zakręty uniemożliwiały sprawny i bezpieczny ruch drogowy w tym miejscu. Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Sandomierzem a Krakowem, poprawi też komfort życia mieszkańców Osieka.

 

Warianty przebiegu obwodnicy Osieka zostaną opracowane w ramach prac przygotowawczych. Ich wykonawca ma zadanie między innymi opracowanie Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, uzyskanie w ciągu trzech lat decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowanie materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji w systemie projektuj i buduj.

 

Kalendarium 

 

28.08.2020 - ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej w stadium: Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem - w imieniu i na rzecz inwestora – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Budowa obwodnicy Osieka w ciągu DK 79 oraz z udzielaniem odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na wybór wykonawcy w systemie zaprojektuj i buduj

 

06.11.2020 - podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji 

Umowa na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej i uzyskanie decyzji środowiskowej podpisana została z firmą Egis Poland. Koszt dokumentacji to blisko 1,7 mln złotych.