Kolejny punkt ładowania pojazdów elektrycznych na MOP-ie w ciągu autostrady A-4 na Opolszczyźnie
Dzisiaj tj. 7 września udostępniona została kierowcom stacja ładowania samochodów elektrycznych na MOP-ie Wierzbnik, w ciągu autostrady A4.

W ramach tego zadania zostały wybudowane dwa ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych, w tym jeden punkt ładowania o mocy co najmniej 22 kW i jeden punkt ładowania o mocy co najmniej 50 kW. Zadanie zrealizowała firma Tauron Nowe Technologie.

 

Podpisane umowy

W czerwcu ubiegłego roku GDDKiA podpisała umowy na budowę 3 punków ładowania pojazdów elektrycznych na opolskim odcinku autostrady A4. We wrześniu ubiegłego roku zostały przekazane Dzierżawcom tereny na MOP-ach Wierzbnik w kierunku na Katowice, Jankowice Wlk. w kierunku na  Wrocław oraz Przysiecz w  kierunku na Katowice 

W najbliższym czasie oddana zostanie do użytku kolejna stacja ładowania na MOP-ie Jankowice Wielkie, natomiast stacja ładowania na MOP-ie Przysiecz powinna zostać uruchomiona do końca bieżącego roku.

Projekty na MOP-ach Jankowice Wlk. oraz Przysiecz są realizowane przez firmę GreenWay.

 

Wykonawca będzie podmiotem wdrażającym punkty ładowania, a kolejno będzie świadczył usługę ładowania.

 

Przypomnijmy, że w kwietniu zeszłego roku zostały oddane do użytku stacje ładowania pojazdów elektrycznych na MOPach Góra św. Anny i Wysoka. Stację zrealizowała spółka PKN ORLEN. 

W lutym 2019r. na węźle Brzeg powstała stacja ładowania pojazdów elektrycznych wybudowana przez firmę GreenWay. 

 

GDDKiA docelowo będzie realizować zadania, aby stworzyć sieć punktów ładowania na mopach przy drogach szybkiego ruchu, którymi zarządza.