Regulacja linii brzegowej rzeki Żegliny
Zbiorcze zestawienie ofert


Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i pozyskanie decyzji ustalających linie brzegowe/rozgraniczających grunty pokryte wodami od gruntów przyległych rzek w granicach pasa drogowego drogi ekspresowej S-8 wraz z ustaleniem powierzchni gruntów Skarbu Państwa pod wodami płynącymi zajętych przez elementy infrastruktury drogowej dla następujących cieków:

  1. Rzeki Rybki w obrębie Pichlice w gminie Sokolniki.
  2. Rzeki Żegliny w obrębach Barczew, Pyszków, Nowa Wieś w gminie Brzeźnio, Monice w gminie Sieradz po uprzednim połączeniu działek w obrębach.
  3. Rzeki Grabi w obrębie Barycz w gminie Dobroń.
  4. Rzeki Dobrzynki w obrębach Prawda i Czyżeminek w gminie Rzgów.
  5. Rzeki Pabianki w obrębie Pawlikowice w gminie Pabianice.