Rozpoczynają się prace przy remoncie w m. Karczów
W poniedziałek 07.09 rozpoczną się pierwsze prace przy remoncie DK94 w m. Karczów o długości 0,56 km. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 06.10.2020 r.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane polegające na:

- rozbiórce warstw bitumicznych nawierzchni jezdni (warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej, warstwy wyrównawczej)

- wykonaniu nowych warstw bitumicznych (warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej), w tym uszczelnienie styku nawierzchni z krawężnikiem na obiekcie mostowym taśmą bitumiczną

- ułożeniu siatki wzmacniającej nawierzchnię

- robotach brukarskich

- wykonaniu oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej wraz z odtworzeniem punktu referencyjnego;

 

Prace będą odbywać się w porze dziennej - wówczas obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany ręcznie przez uprawnione do tego osoby. Wraz z końcem dnia roboczego nastąpi przywrócenie pasa drogowego do stanu umożliwiającego ruch dwukierunkowy. W trakcie prac będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Zaplanowane prace poprawią komfort podróżowania, a przede wszystkim wpłyną korzystnie na poprawę bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom na tym odcinku.