Podpisaliśmy umowę na budowę ekranów akustycznych w m. Sieroniowice
Firma EKRAN – TECH z Chełmża, wybuduje ekrany akustyczne w m. Sieroniowice w ciągu DK88 w terminie do końca 2020 roku

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i budowę dwóch ekranów pochłaniających/odbijających o konstrukcji betonowej w ciągu drogi krajowej nr 88  w rejonie posesji zlokalizowanych w Sieroniowicach, każdy o długości około 100m.

 

Budowa ekranów akustycznych przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z ponadnormatywnym hałasem pochodzącym z odcinka drogi krajowej nr 88.