Realizacja kontraktów infrastrukturalnych gwarantuje stabilność sektora budowlanego i rynku pracy

Pandemia koronawirusa nie spowodowała zamknięcia budów ani wstrzymania na nich prac. Nie doprowadziła też do spowolnienia w realizacji inwestycji. Potwierdzeniem tego są wydatki, jakie ponieśliśmy na realizację zadań. Tylko w lipcu 2020 r. zasililiśmy branżę budowlaną kwotą blisko 1,6 mld zł. Dziękujemy wszystkim Pracownikom, Wykonawcom, Podwykonawcom, Usługodawcom oraz Dostawcom pracującym na budowach w tym trudnym dla gospodarki okresie.GDDKiA 

Dane statystyczne a wydatki GDDKiA 

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w lipcu 2020 r. była niższa o 10,9 proc. w porównaniu z lipcem 2019 r. A tymczasem GDDKiA w lipcu 2020 r. wydatkowała prawie 1,6 mld zł, gdzie w zestawieniu z lipcem 2019 r. (wydatki ponad 1,3 mld zł) to wzrost o prawie 240 mln zł (+17,5%). 

 

W pierwszym kwartale bieżącego roku, który praktycznie w całości stanowi tzw. okres zimowy w rozumieniu Szczególnych Warunków Kontraktu i roboty są prowadzone mniej intensywnie niż latem, GDDKiA wydała na inwestycje drogowe ok. 2,3 mld zł. Drugi kwartał, w którym “rozkręca” się sezon budowlany, a który w tym roku stał pod znakiem pandemii koronawirusa, zamknęliśmy kwotą wydatków powyżej 4 mld zł. Początek kolejnego kwartału rozpoczął się imponująco kwotą ok. 1,6 mld zł. Warto zauważyć, że w każdym z pierwszych siedmiu miesięcy 2020 roku zasilaliśmy branżę budowlaną kwotą wyższą niż w to miało miejsce w danym miesiącu w 2019 roku. 

GDDKiA 

 

Gospodarka czerpie siły z budownictwa 

Od stycznia bieżącego roku podpisaliśmy już 25 kontraktów o wartości ponad 15 mld zł. W ramach tych zadań powstanie blisko 350 km dróg. Obecnie w realizacji jest 98 zadań o łącznej długości 1251,4 km i wartości ok. 46 mld zł. Jest to 9 odcinków autostradowych o długości 138,8 km, 73 odcinki przyszłych dróg ekspresowych o łącznej długości 966 km oraz 16 zadań dla dróg klasy głównej przyspieszonej (głównie obwodnice w ramach PBDK) o łącznej długości 146,6 km. 

 

Ogłosimy więcej przetargów niż planowaliśmy                                                                    

Dzięki przyznaniu przez Rząd dodatkowo 21 mld zł na Program Budowy Dróg Krajowych zwiększamy pulę przetargów na ten rok. Na początku 2020 roku informowaliśmy o planach ogłoszenia przetargów na ok. 353 km dróg. Jednak dzięki ogłoszonemu Programowi budowy 100 obwodnic oraz zwiększeniu przez Rząd limitu finansowego na PBDK, planujemy w tym roku ogłosić jeszcze przetargi na ok. 258 km i 10 obwodnic na ok. 84 km. 

Dotychczas ogłosiliśmy 19 przetargów o łącznej długości 233,2 km (15 zadań z PBDK 2014-2023 o łącznej długości 206 km i 4 obwodnice z Programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości 27,2 km). W sumie ten rok planujemy zakończyć ogłoszonymi postępowaniami na budowę ponad 575 km tras.